"Bana yalan söylediler.

#KaçBizeGel Okur Mektubu: Bir Bankacıdan Mektup Var

Bir banka çalışanı olarak iş hayatında yaşadığım sıkıntıları sizlerle paylaşmak niyetiyle bu mektubu yazıyorum. Duygu ve düşüncelerimi satırlara dökerek bankacılık sektöründe çalışan ve benimle benzer sorunları yaşayan insanlara ulaşabilmeyi amaçlıyorum. Bir nevi yaşanılanlar karşısında sahip olunan ortak hissiyatı dile getirme isteği bu. Ayrıca, bankacılık sektöründe çalışacak olan müstakbel adaylar için de muhtemelen karşılaşacakları sorunlar hakkında bilgi edinmelerine mütevazı bir katkı […]

Read more

KBG Hukuk | Performans Görüşmeleri ve Haklarımız

Performans görüşmeleri dönemi başladı. Pek çok büro işçisi, bu aylarda performans görüşmesi adı altındaki, yapanın ne yaptığını bilmediği katılanın da niye katıldığını anlamadığı bir skeç için soğuk terler dökecek. Bir önceki cümlede geçen, kimsenin ne yaptığını bilmediği hususuna dikkat çekmekte fayda var. Yöneticiniz, bu görüşmeyi yapar ve belirli prosedürleri uygularsa daha motive çalışıp patronunuz için artı değer unsurunda artış yaratacağınızı […]

Read more

Doğum Yapan İşçinin İzin Hakkı

İş Kanunu madde 74’de doğum yapan kadın işçinin izin hakkı düzenlenmiştir. Kadın işçinin doğumdan önce sekiz (çoğul gebelikte on) ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık doğum izni hakkı vardır. Bu izinler mutlaktır ve işveren inisiyatifinde değildir başka bir deyişle bu izinler bakımından işveren onayı aranmamaktadır. Hatta bir adım ötede, kadın işçinin bu sürelerde çalıştırılması yasaktır. […]

Read more

Ücretlerin zamanında öden(me)mesi ile ilgili düzenleme nedir?

ÖZET: İş Kanunu madde 34’de düzenlenmiştir. İşçi ücreti ödenmemesi nedeniyle iş yapmaktan kaçınabilir. İşçi iş görmekten kaçınmak yerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatına da hak kazanabilir.   GENEL AÇIKLAMA: Ücret, bilindiği gibi, bir iş karşılığında ödenir. Ücret ödeme taahhüdü, işverenin en temel taahüdüdür. Bunun yanında, İş Kanunu ücretin ödenmesi için süre öngörür. Ücret, ücrete hak kazanılan günden itibaren […]

Read more